Yavuz Sultan Selim Sözleri – Ne Güzel Sözler


Osmanlı İmparatorluğunun 9.Padişahı olan Yavuz Sultan Selim Sözlerini hazırladık. Siz de Padişah Sözleri biliyorsanız yorum bölümünü kullanabilirsiniz.

Cesaretiyle yaşamayan esaretiyle ölür.

Mısır’ı aldık, lâkin Sinan Paşa’yı kaybettik!

Haine cesaret veren acıma, zulme yakındır.

sponsor line

Devletleri yıkan tüm hatanın altında, nice gururun gafleti yatar.

Âlimlerin binmiş olduğu atın ayağından üstümüze sıçrayan balçık, şerefimizdir.

Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.

Biz bunca meşakkate alkış uğruna katlanmadık, halis niyetimiz rızayı ilahidir.

Umut sabahı mustafa(s.a.v.)’nin güzel yüzüdür. Gayıp sırları o’nun ârif olan gönlünden doğar.

Kürd’e fırsay verme Ya’RAB. Dehre sultan olmasın. Ayağını çarık sıksın, gönlü rahatlık bulmasın.

Umut eliyle mustafa(s.a.v.)’nin eteğine yapışan hepimiz güneş şeklinde ayağını feleğin üzerine başar.

Ey canım, eğer sana Selimi şeklinde yüz tane devlet ve saltanat dâhi verilse cihana bağlanıp dosttan uzak olma.

Ben devletime isyan edenlerle uğraşıyorum. Devletime isyan eden şahıs oğlum Süleyman da olsa kellesini alırım.

Ben Tanrı’ın (c.c.) emirlerini yerine getirmek, zulüm görenlere yardım etmek için zırh giydim, kılıç kuşandım.

Gönül ister ki, Afrika’nın kuzeyinden Endülüs’e çıkayım ve sonrasında Balkanlar üstünden yine İstanbul’a döneyim!

Yaralı gönlümü, sevgilinin gece renkli zülfünün hayaliyle sardım. Geceleyin merhem bulamayan o yaranın vay haline!

Güneş mustafa(s.a.v.)’nin yüzünün aynasının bir aksidir. Her iki âlem,mustafa(s.a.v.)’nin bir kılına bağlanmıştır.

O’nun aşkı ile gönlü mahzun olan her sine ne bahtiyardır! Mustafa (s.a.v.)’nın yoluna kurban edilen can, ne aziz bir candır!

Ey gönül! Başkasından yardım ve dostluk umarak yaşama, düşmandan da Yavuz Sultan Selim Sözleri korkma! Devlet ve saltanat sadece Tanrı (c.c.)’ın verdiğidir.

Kendine bir sandık içinde insan pisliği gönderen Şah İsmaile bir kutu güllü lokum göndererek: “Hepimiz yediğinden ikram eder” der.

Gönlünü ve canını o’nun aşkına veren kimse ne kahramandır! Düşüncesi daima mustafa(s.a.v.) olan kimse ne rahatlık ve rahat içindedir.

Ümmetlerin cevahir madenlerinden çıkardıkları tüm lâ’l ve inciler Mustafa (s.a.v.)’nın (gazada kırılan) tek inci dişinin diyetidir.

Benim için, o kutsal makamların hizmetçisi olmaktan daha büyük onur olması imkansız. Bana Hadimül-haremeyn (Mekke ve Medine’nin Hizmetçisi) diyin.

Her dertli, mihnete tahammül için birazcık gönlünde kuvvet buluyorsa bu kuvvet mustafa(s.a.v.)’dan gelir. Onun için her dertli o’na minnettardır.

O Peygamberlerin Padişahıdır. Öteki peygamberler O’nun ordusudur. Yaradılıştan maksat O’dur. Bu kevn-ü mekân O’nun yüzü suyu hürmetine yaratılmış bir tufeyldir.

Kılıcımız parladıkça düşmanın gözü ondan ayrılıp bizi göremez. Fakat Tanrı esirgesin, bigün paslanır da yaltırıklanmazsa düşman bizi görmek değil, bir de tepeden bakar.

Hava kararsın, hepimiz evlerine dönsün, sokaklar boşalsın, ben ondan sonrasında İstanbul’a gireyim. Fanilerin https://www.msntube.net alkışları, zafer takları ve iltifâtları bizi nefsimize mağrûr edip yere sermesin!

Vükela (vekillerin) ve ümeranın (amirlerin) süslü elbiseler giymesi padişahlarına tâzimden ileri gelir. Biz ALLAH(c.c.)’tan başka kime tâzime mecburuz ki bu külfeti ihtiyâr edelim? Bizim padişahımız ALLAH(c.c.), vücudu saran elbiseye değil, içindeki imâna bakar.(Mütevazi giyinmesinin sebebi sorulduğunda)

  BU YAZI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Padişah Sözleri
Padişah Sözleri

Bu sayfamızda Padişah Sözleri, Padişahların Özlü Sözleri yer verilmiştir. Yenileceğinden korkan, d