Kapak Nickler

Kapak Nickler – MsnTube.net – Paylaşım sheymaa : Teşekkürler

CesaRéTim yoK Görmye snSiz periŞan haLLérimi..

Beni dışarıdan yargılayanlara söyleyecek sözüm yok. Zaten dışarıda kalmaları onlara yetiyor…!

Senin için yapraklarını kopardığım papatyalardan özür diledim dün gece. “Haklısınız dedim, ne sevdiği belli, ne sevmediği…”

insanlara üçüncü bir şans verme, bırak ikide kalsınlar..

Artık susuyorum… SözLérim ßitti..ßu kéz qidiyorum.. sahidén ßitti…

sana ben kendimi ödünç vermedim ki..

Sni unTmaya çoK isTéKliyDim..BeCéRemeDim.!! =(

SayıLı Arkada$Larım Var.! Ama ßana YétérLér Dü$manım Até$sé DostLarım Até$tén BétérL€R…!

Sahip Olacaklarımla Değil, Sahip Olduklarımla İlgileniyorum. Bu yüsDén hiÇ kimSéyi aramıoRum x)

Ya Céhénnémin Ucundayım Yada Cénnétin Néréyé Gidécéqimi Bende Bilmiyorum

ÜzqNüm bu bénm..bNi böyLé sVer miSn.??

deqer wrmk matmatike ozqu bşidir..aska deüL..!

Hayatının résmini yap dédi ßana ßiri. Vé siyahtan ßa$ka rénk vérmédi.

SoNuMuz MoRg Aç Bir TuBoRg,,NeFes ALmA eFeS aL,,2 GüN Önceydi Arİfe Haydi ŞiMdii ŞeReFe!!

Ben sünnete karsiyim. Gençlerin önünü kesmeyelim..

öNéMLySé déiL , öNéMLiySéN yaS !

^^ BasiT bi CümLédn ibaRetim..

TeleFonm çaLr seS geLmz..hepmi yanLş numarayım.??

DumansıZ sigaraNın köpksüZ biranın snsiZ şu hayaTın Taaaa …

kmSé anlamaz bLiyoRum..Canmı yaKsDa hayT qLiyoRum..

Sen gerÇkleri unuTaLı ço0K oLmş..kayboLdun

Kndi kçük kRaLLıqmDa muTluym yaLnzlıqmDa..

HéDefime uLaşmak zor qBi..ama bn kmSei takMam kié.!!

Yalnz kalsmDa bn.. bLirim alşr inSan zamnLa!!

Dünyayı yağLamak Lazm pasLnDı dzqüN dönmüYor.

Canımı yaKsDa hayT ..BüyüYorum =(

kmseDen koRkmam bLirim koCaman bi yalanm asLnDa..

ManzrYa daLdm ses çKarma..GerÇk can sıkaR sn uyaNdrma!!

ChoK Ka$aRsın , aZz ya$arSın…!

Hayat ßu SévqiLim !! ÇoKtaN séçméLi…Sénin aŞkınsa ßi döNém ödévi..!

Sén İnsansan o İnsansa ßén dé Sansam N oLur kié..?

İNsaN OğLu biR TuhaftıR HéR Sözü kaLdıRmaz Lan déRsin ZoRuNa gidéR sİ.tir edeRsiN HOşUNa GiDeR

qérçéqim warqén sahTémi qimsé önémsémés

Tut eLimi uNtrsun bLki..GeL öp bni seveRsiN bLki..

aşK böyLedr hep biTer..sn sVersin aDam qiDéR!!

[email protected]