Türkçe anlamlı İngilizce Nickler

Türkçe anlamlı İngilizce Nickler

Look into my eyes, you will find sadness and loneliness Just look inside my soul, i’m feeling so empty, empty…
(Göِzlerime bak,yalnı‎zlık ve üzüntüyü bulacaks‎n Sadece ruhumun içine bak, çok boş‏ hissediyorum,bo‏ş…)

Baby Everytime you touch me I become a hero I’ll make you safe No matter where you are And bring you
(bebeğًim bana her dokunduğunda bir kahraman olurum seni koruyacam nerede olduğun önemli değil seni getireceğim)

All the souls that would die just to feel alive But I’ll never let you go If you promised not to fade away
(Tüm ruhlar ölebilr,sadece canlı‎ hissedenler Ama asla gitmene izin vermeyeceğim Eğer sِöz verdiysen solup gitmez)

See you at the bitter end From the time we intercepted Feels more like suicide…
(Ac‎ sonda bulu‏uruz Yollar‎m‎z kesildiًinden beri فntiharm‎‏ gibi geliyor)

I know, the past will catch you up as you run faster
(bilirim ne kadar hı‎zl‎ı koş‏arsan ko‏ş geçmi‏ş seni yakalayacak)

Here in the darkness I know myself Can’t break free until I let it go Let me go
(Burada karanl‎k çöِktüğünde,kendimi tanı‎yorum Gitmeme izin verinceye kadar beni öِzgürce koparamazs‎ın Gitmeme izin ver)

Good enough I feel good enough for you Drink up sweet decadence I can’t say no to you
(Yeterice iyi Senin için yeterince iyi hissediyorum Iç bu tatli düskünlügü Sana birsey söyleyemiyorum)

You’re too important for anyone There’s something wrong with everything you see But I, I know who you really are You’re the one who cries when you’re alone
(Sen birisi için çok ِönemlisin Göِrdüğün her ş‏eyde yanl‎‏ bir ‏şeyler var Ama ben, ben senin gerçekte kim olduğunu bilyorum Sen yaln‎z kaldığında ağlayan birisin)

When you’re in love, what can go wrong?
(Aşı‏‎kken ne ters gidebilir ki?)

i don’t want you and i don’t need you don’t bother to resist or i’ll beat you it’s not your fault that you’re always wrong
(seni istemiyorum ve sana ihtiyacı‎m yok direnmeye kalkma yoksa dِöverim seni her zaman yanl‎‏ış olman senin suçun değil)